Artróza

Osteoartróza (artróza) je chronické ochorenie, ktoré postihuje a devastuje voľne pohyblivé kĺby (kolenné, ramenné, bedrové, ale aj menšie kĺby, napr. kĺby rúk).

Artróza je veľmi častým ochorením v populácii, vyskytuje sa v 8,5 % mužov a až v 18 % žien. Zmeny zreteľné na röntgenovej snímke kĺbov sú viditeľné v 5 až 15 % ľudí vo veku už od 35 do 74 rokov. Je preukázané, že toto percento sa zvyšuje i s mierou športovej záťaže, ale tiež naopak, pri nedostatku pohybu.

Základným prejavom ochorenia je stuhnutosť a bolesť v kĺbe, ktorá sprevádza nielen pohyb, ale môže sa objaviť aj v pokoji. Ďalším dôsledkom je rôzny stupeň obmedzenia rozsahu pohybu kĺbu.

Artróza je veľmi časté ochorenie, postihuje asi 12 % populácie a jej výskyt stúpa s vekom.

Příčiny osteoartrózy

Ochorenie môže mať rôznu etiológiu (pôvod): genetické vplyvy, pohlavie, vek, poškodenie kĺbov pracovným alebo športovým preťažovaním, obezitu, abnormality chrupavky a kĺbových tkanív, anomálie biomechaniky kĺbu (spôsobené predovšetkým vrodeným alebo získaným poškodením kĺbových štruktúr, ktoré sú dôsledkom nesprávne pôsobiacich síl vnútri kĺbu).

Možnosti liečby artrózy

Protizápalové lieky a lieky tlmiace bolesť prinášajú v počiatočných fázach úľavu od bolesti, ale neriešia ochranu kĺbových štruktúr ani nespomaľujú proces poškodzovania kĺbových tkanív; kĺbové tkanivá tiež nijako aktívne nechránia.

Účinnou voľbou liečby osteoartrózy v kĺbe, ktorá prinesie okamžitú úľavu a spomalí progresiu ochorenia ochranou kĺbových štruktúr, je lokálne podanie kyseliny hyalurónovej (HA) do kĺbu. Vnútrokĺbovo podávaná HA patrí do skupiny tzv. viskosuplementácie (= dodanie viskóznej látky – kyseliny hyalurónovej).
HA sa fyziologicky nachádza a je produkovaná v zdravom kĺbe a jej hlavnou funkciou je lubrikačná funkcia (funkcia maziva), tlmenie nárazov a trenie pri pohybe v kĺbe a ochrana kĺbovej chrupavky. U pacientov s artrózou v kĺbe klesá vlastná produkcia HA a jej prítomnosť vo vnútrokĺbovom priestore. Klesá aj jej koncentrácia a molekulová hmotnosť, čím sa znižuje prirodzená ochranná funkcia kyseliny hyalurónovej vnútri kĺbu.

Viskosuplementácia prostriedkom RenehaVis™ = doplnenie kyseliny hyalurónovej podaním priamo do kĺbu, čo vedie k úľave od bolesti a zaisteniu ochrany kĺbových štruktúr. Zároveň je stimulovaná produkcia vlastnej kyseliny hyalurónovej vnútri kĺbu – vďaka duálnemu pôsobeniu prostriedku RenehaVis™.